Home | 1001portails | 1001annonces

sci.med.pharmacy     [Liste des Groupes]   refresh

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Date Sujet  Auteur
15.11.
o dicortinef - brak - co dalej ????
15.11.
* Następna grupa narzekających
15.11.
+* Re: Następna grupa narzekających
15.11.
|`* Re: Następna grupa narzekających
15.11.
| `* Re: Następna grupa narzekających
15.11.
|  `* Re: Następna grupa narzekających
15.11.
|   `- Re: Następna grupa narzekających
15.11.
`* Re: Następna grupa narzekających
15.11.
 `- Re: Następna grupa narzekających
15.11.
* Takiego tercetu jeszcze nie było....
15.11.
`- Re: Takiego tercetu jeszcze nie było....
15.11.
* po zmianach
15.11.
`* Re: po zmianach
15.11.
 +- Re: po zmianach
15.11.
 `- Re: po zmianach
15.11.
* Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
+* Re: Odliczanie kosztow moderniza cji/zakupu sprzętu
15.11.
|`* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
| `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprztu
15.11.
|  `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprztu
15.11.
|   `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
|    `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprztu
15.11.
|     `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprztu
15.11.
|      `- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
+* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
|+- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
|+- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
|`* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
| `- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
`* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
 `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
  `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
   +* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
   |+- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
   |`- Re: Odliczanie kosztow moderniza cji/zakupu sprzętu
15.11.
   `* Re: Odliczanie kosztow moderniza cji/zakupu sprzętu
15.11.
    +* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
    |`- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
    `* Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
     `- Re: Odliczanie kosztow modernizacji/zakupu sprzętu
15.11.
* Wszystko na niby...
15.11.
`* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 +* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |`* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 | `* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |  `* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |   `* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |    `* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |     `* Re: Wszystko na niby...
15.11.
 |      `- Re: Wszystko na niby...
15.11.
 `- Re: Wszystko na niby...
14.11.
* I to jest OK.
15.11.
+* Re: I to jest OK.
15.11.
|`- Re: I to jest OK.
15.11.
+* Re: I to jest OK.
15.11.
|`- Re: I to jest OK.
14.11.
`- Re: I to jest OK.
14.11.
* Bebilon pepti
14.11.
+* Re: Bebilon pepti
15.11.
|`- Re: Bebilon pepti
14.11.
`* Re: Bebilon pepti
14.11.
 `* Re: Bebilon pepti
15.11.
  `* Re: Bebilon pepti
15.11.
   `* Re: Bebilon pepti
15.11.
    `* Re: Bebilon pepti
15.11.
     `* Re: Bebilon pepti
15.11.
      `* Re: Bebilon pepti
15.11.
       `- Re: Bebilon pepti
14.11.
o Dziekenie opakowa ...
14.11.
* Tylko koni żal...
14.11.
`* Re: Tylko koni żal...
14.11.
 `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
  `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
   `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
    +- Re: Tylko koni żal...
14.11.
    `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
     +* Re: Tylko koni żal...
14.11.
     |+* Re: Tylko koni żal...
14.11.
     ||`* Re: Tylko koni żal...
15.11.
     || `* Re: Tylko koni żal...
15.11.
     ||  `- Re: Tylko koni żal...
14.11.
     |`* Re: Tylko koni żal...
14.11.
     | `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
     |  `- Re: Tylko koni żal...
14.11.
     `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
      +- Re: Tylko koni żal...
14.11.
      `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
       `* Re: Tylko koni żal...
14.11.
        +- Re: Tylko koni żal...
14.11.
        `- Re: Tylko koni żal...
13.11.
* Mam tu...
14.11.
`* Re: Mam tu...
14.11.
 `* Re: Mam tu...
14.11.
  `- Re: Mam tu...
13.11.
* I jak tam 11 ?
13.11.
+* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
|+* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
||`* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
|| `* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
||  `* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
||   `- Re: I jak tam 13 ?
14.11.
|+* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
||`* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
|| +- Re: I jak tam 13 ?
14.11.
|| `- Re: I jak tam 13 ?
13.11.
|`* Re: I jak tam 13 ?
14.11.
| `- Re: I jak tam 13 ?
13.11.
+- Re: I jak tam 11 ?
13.11.
+* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
|+- Re: I jak tam 11 ?
13.11.
|+* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
||+* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
|||`- Re: I jak tam 11 ?
13.11.
||`* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
|| `* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
||  `- Re: I jak tam 11 ?
13.11.
|`- Re: I jak tam 11 ?
13.11.
`* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
 `* Re: I jak tam 11 ?
13.11.
  `- Re: I jak tam 11 ?
10.11.
* Ciekawe dane.
10.11.
+* Re: Ciekawe dane.
10.11.
|`* Re: Ciekawe dane.
10.11.
| `* Re: Ciekawe dane.
12.11.
|  `* Re: Ciekawe dane.
12.11.
|   `* Re: Ciekawe dane.
13.11.
|    `- Niepodległość
10.11.
`- Re: Ciekawe dane.
09.11.
o P1
09.11.
* Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
09.11.
`* Re: Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
09.11.
 `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
  +* Re: Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
09.11.
  |+* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
09.11.
  ||`* Re: Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
13.11.
  || `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
13.11.
  ||  `- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
  |+- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
  |`* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
  | `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
09.11.
  |  `- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
  `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
09.11.
   `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
    `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
10.11.
     +- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
09.11.
     `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dwikiem)
10.11.
      +- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękie m)
10.11.
      `* Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
10.11.
       +- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
10.11.
       `- Re: Prezent od kolei litewskich (z dźwiękiem )
09.11.
* Ale głupi ci Finowie...
09.11.
+* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|+* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||+* Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
|||`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||| `* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|||  `* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|||   `* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|||    `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||+* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|||`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||| `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||`- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|+* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||+- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|| `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
| +- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
| `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
+* Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
|+* Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
||+- Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
||+- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
||`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|| `* Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
||  `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
| `* Re: Ale gupi ci Finowie...
09.11.
|  `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
+* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
|`- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
`* Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
 `- Re: Ale głupi ci Finowie...
09.11.
* Synjardy.
14.11.
`- Re: Synjardy.
08.11.
* Pulmicort
08.11.
`* Re: Pulmicort
08.11.
 +- Re: Pulmicort
08.11.
 `* Re: Pulmicort
08.11.
  `- Re: Pulmicort
07.11.
* A dalej ?
07.11.
+* Re: A dalej ?
07.11.
|+* Re: A dalej ?
08.11.
||`- Re: A dalej ?
07.11.
|`* Re: A dalej ?
08.11.
| +* Re: A dalej ?
08.11.
| |+* Re: A dalej ?
08.11.
| ||`* Re: A dalej ?
08.11.
| || `- Re: A dalej ?
08.11.
| |`* Re: A dalej ?
08.11.
| | `- Re: A dalej ?
07.11.
| +* Re: A dalej ?
08.11.
| |+* Re: A dalej ?
08.11.
| ||`* Re: A dalej ?
08.11.
| || +* Re: A dalej ?
08.11.
| || |`* Re: A dalej ?
08.11.
| || | `* Re: A dalej ?
08.11.
| || |  `* Re: A dalej ?
08.11.
| || |   `* Re: A dalej ?
08.11.
| || |    `* Re: A dalej ?
08.11.
| || |     +* Re: A dalej ?
08.11.
| || |     |`* Re: A dalej ?
09.11.
| || |     | `* Re: A dalej ?
09.11.
| || |     |  `- Re: A dalej ?
08.11.
| || |     `* Re: A dalej ?
08.11.
| || |      `* Re: A dalej ?
09.11.
| || |       `- Re: A dalej ?
08.11.
| || `- Re: A dalej ?
07.11.
| |`* Re: A dalej ?
07.11.
| | `- Re: A dalej ?
07.11.
| `- Re: A dalej ?
07.11.
`* Re: A dalej ?
07.11.
 `- Re: A dalej ?
06.11.
* Mapa po wyborach
06.11.
+- Re: Mapa po wyborach
06.11.
+* Re: Mapa po wyborach
06.11.
|`* Re: Mapa po wyborach
06.11.
| `* Re: Mapa po wyborach
07.11.
|  `- Re: Mapa po wyborach
06.11.
`- Re: Mapa po wyborach
06.11.
* 12 listopad
06.11.
`* Re: 12 listopad
06.11.
 `* Re: 12 listopad
08.11.
  `* Re: 12 listopad
08.11.
   `* Re: 12 listopad
09.11.
    `- Re: 12 listopad
06.11.
* Braki - proponuj wprowadzi element sygnalisty :-)
06.11.
`* Re: Braki - proponuję wprowadzić element sygnal isty :-)
06.11.
 `- Re: Braki - proponuj wprowadzi element sygnalisty :-)
05.11.
* czytniki 2D
05.11.
+* Re: czytniki 2D
06.11.
|+* Re: czytniki 2D
06.11.
||`* Re: czytniki 2D
06.11.
|| `* Re: czytniki 2D
06.11.
||  +* Re: czytniki 2D
06.11.
||  |`- Re: czytniki 2D
06.11.
||  `- Re: czytniki 2D
05.11.
|`* Re: czytniki 2D
06.11.
| +- Re: czytniki 2D
05.11.
| `* Re: czytniki 2D
05.11.
|  `- Re: czytniki 2D
05.11.
`* Re: czytniki 2D
05.11.
 +- Re: czytniki 2D
05.11.
 +* Re: czytniki 2D
05.11.
 |`* Re: czytniki 2D
05.11.
 | `* Re: czytniki 2D
05.11.
 |  `- Re: czytniki 2D
05.11.
 `- Re: czytniki 2D
05.11.
* Mierzeja.
05.11.
+- Re: Mierzeja.
05.11.
+* Re: Mierzeja.
05.11.
|`* Re: Mierzeja.
05.11.
| `* Re: Mierzeja.
05.11.
|  +* Re: Mierzeja.
05.11.
|  |`* Re: Mierzeja.
05.11.
|  | `- Re: Mierzeja.
05.11.
|  `* Re: Mierzeja.
05.11.
|   `* Re: Mierzeja.
05.11.
|    `* Re: Mierzeja.
05.11.
|     `* Re: Mierzeja.
05.11.
|      `* Re: Mierzeja.
05.11.
|       `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        +* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |+* Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||`* Re: Mierzeja.
05.11.
|        || `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||  +* Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||  |`- Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||  `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||   `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        ||    `- Re: Mierzeja.
05.11.
|        |`* Re: Mierzeja.
05.11.
|        | `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |  `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |   `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |    `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |     `* Re: Mierzeja.
05.11.
|        |      `- Re: Mierzeja.
05.11.
|        `* Re: Mierzeja.
05.11.
|         `* Re: Mierzeja.
05.11.
|          `* Re: Mierzeja.
05.11.
|           `* Re: Mierzeja.
05.11.
|            `* Re: Mierzeja.
05.11.
|             `* Re: Mierzeja.
05.11.
|              `- Re: Mierzeja.
05.11.
+- Re: Mierzeja.
05.11.
`- Re: Mierzeja.
04.11.
* Luźne gatki.
05.11.
`- Re: Luźne gatki.
03.11.
* Specsłużba NFZ
03.11.
`* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
 `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
  `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
   +- Re: Specsłużba NFZ
03.11.
   `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
    `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
     `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
      `* Re: Specsłużba NFZ
03.11.
       `- Re: Specsłużba NFZ
02.11.
o Synjardy
02.11.
* Nowe tabelki do klepania.
02.11.
`* Re: Nowe tabelki do klepania.
02.11.
 `* Re: Nowe tabelki do klepania.
04.11.
  `- Re: Nowe tabelki do klepania.
02.11.
* Receptura
02.11.
`* Re: Receptura
02.11.
 `- Re: Receptura
02.11.
* Jak tam przeceny ?
02.11.
+* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|`* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
| `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|  `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|   `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|    `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|     `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|      +- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|      `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|       +* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|       |`* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|       | `- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|       `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|        +- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|        +- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|        `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|         +- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|         `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|          `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|           `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|            `- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
+* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|+* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
||`- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|`* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
| `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|  `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|   `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|    `* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
|     `- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
`* Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
 +- Re: Jak tam przeceny ?
02.11.
 `- Re: Jak tam przeceny ?
31.10.
* Ludziom się w d... poprzewracało ? Mają wolne i jeszcze narzekają ? ;-)
31.10.
`* Re: Ludziom się w d... poprzewracało ? Maj ą wolne i jeszcze narzekają ? ;-)
31.10.
 +* Re: Ludziom się w d... poprzewracało ? Maj ą wolne i jeszcze narzekają ? ;-)
31.10.
 |`* Re: Ludziom si w d... poprzewracao ? Maj wolne i jeszcze narzekaj ? ;-)
31.10.
 | `- Re: Ludziom się w d... poprzewracało ? Maj ą wolne i jeszcze narzekają ? ;-)
31.10.
 `- Re: Ludziom się w d... poprzewra cało ? Mają wolne i jeszcze narz ekają ? ;-)
30.10.
* Przyszła emerytura
31.10.
+- Re: Przyszła emerytura
30.10.
`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
 +* Re: Przyszła emerytura
31.10.
 |+* Re: Przyszła emerytura
31.10.
 ||`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
 || `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
 ||  `* Re: Przysza emerytura
31.10.
 ||   `- Re: Przysza emerytura
31.10.
 |`- Re: Przysza emerytura
31.10.
 `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  +* Re: Przysza emerytura
31.10.
  |+* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||`* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  || `* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||  `* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   +* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |`* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   | +- Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   | `* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |  +* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |  |+* Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |  ||`- Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |  |`- Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   |  `- Re: Przyszła emerytura
06.11.
  ||   `- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |+* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||+- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||+* Re: Przysza emerytura
31.10.
  |||+* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||||`* Re: Przysza emerytura
31.10.
  |||| `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||||  `- Re: Przysza emerytura
31.10.
  |||`- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||`- Re: Przysza emerytura
31.10.
  |+* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  || `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||   `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||    `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||     `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||      `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       +* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||       |`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | +* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | |+- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | |+- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | |`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | | `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||       | |  `- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       | `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||       |  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       |   +- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       |   `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       |    `- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||       `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||        `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         +* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         |`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         | `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         |  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         |   `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||         |    `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         |     +* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||         |     |`* Re: Przyszła emerytura
02.11.
  ||         |     | +* Re: Przyszła emerytura
02.11.
  ||         |     | |`- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         |     | `- Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||         |     `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  ||         |      `- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  ||         `- Re: Przysza emerytura
31.10.
  |`* Re: Przysza emerytura
31.10.
  | `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |  +- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |   +- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |   +- Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |   `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |    `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
  |     `* Re: Przysza emerytura
31.10.
  |      `- Re: Przysza emerytura
31.10.
  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
   `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
    +* Re: Przyszła emerytura
31.10.
    |`* Re: Przyszła emerytura
31.10.
    | `* Re: Przysza emerytura
31.10.
    |  `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
    |   `- Re: Przyszła emerytura
31.10.
    `* Re: Przyszła emerytura
31.10.
     `- Re: Przyszła emerytura
30.10.
* Jardiance 25mg
30.10.
`* Re: Jardiance 25mg
30.10.
 `* Re: Jardiance 25mg
31.10.
  `- Re: Jardiance 25mg
30.10.
* Receptura
30.10.
`* Re: Receptura
30.10.
 `- Re: Receptura
30.10.
* dla pacjenta od inventum
30.10.
`* Re: dla pacjenta od inventum
30.10.
 `- Re: dla pacjenta od inventum
29.10.
o Inspra 25
29.10.
* Split Payment
29.10.
+* Re: Split Payment
30.10.
|`* Re: Split Payment
30.10.
| `* Re: Split Payment
30.10.
|  `* Re: Split Payment
30.10.
|   `- Re: Split Payment
29.10.
+* Re: Split Payment
29.10.
|`* Re: Split Payment
29.10.
| +- Re: Split Payment
29.10.
| `- Re: Split Payment
29.10.
`* Re: Split Payment
29.10.
 `* Re: Split Payment
29.10.
  `- Re: Split Payment
29.10.
* Okienko refundacyjne ?
29.10.
+- Re: Okienko refundacyjne ?
29.10.
`- Re: Okienko refundacyjne ?
27.10.
* Retaksacja eRecept
27.10.
`* Re: Retaksacja eRecept
28.10.
 `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  +* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |+- Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |`* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  | `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |  `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |   `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |    `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |     `* Re: Retaksacja eRecept
30.10.
  |      `- Re: Retaksacja eRecept
29.10.
  `- Re: Retaksacja eRecept
27.10.
* Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
27.10.
+* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
28.10.
|`* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
| `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|  +* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|  |+* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to ot wiera okno ...
29.10.
|  ||`* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to ot wiera okno ...
29.10.
|  || `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  +* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  |`* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | +* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |`* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | | +- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | | +- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | | `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  +- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  +* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |`* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  | `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  +* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  |`* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  | `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
31.10.
|  ||  | |  |  |  +- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  |  +- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  |  `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  |   `- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |  `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |   `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  |    `- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to ot wiera okno ...
30.10.
|  ||  | |  `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |   `- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | +* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | |`- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
30.10.
|  ||  | `- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|  ||  `- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to ot wiera okno ...
29.10.
|  |`- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|  `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|   +* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|   |`- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
|   `- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to ot wiera okno ...
27.10.
`* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
27.10.
 +- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
27.10.
 `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
28.10.
  `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
   +* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
   |`- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
   +* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
   |`- Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
   `* Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
    `* Re: Kiedy Bg zamyka drzwi to otwiera okno ...
29.10.
     `- Re: Kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno ...
26.10.
* Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
26.10.
+* Re: Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
26.10.
|`* Re: Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
27.10.
| `* Re: Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
27.10.
|  `* Re: Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
27.10.
|   `- Re: Recepta pielęgniarska ze zniżką ?
26.10.
`- Re: Recepta pielęgniarska ze zni żką ?
26.10.
* Nowe rozporządzenie.
26.10.
`- Re: Nowe rozporządzenie.
25.10.
o Jak nie chcecie dyzurowa, to piszcie do mnie lub tele fonujcie
25.10.
o Zmiany cen leków od 1-11-2018
25.10.
* Instrukcja filmowa do P1
25.10.
`- Re: Instrukcja filmowa do P1
25.10.
* TB odrzuca serwer pocztowy
25.10.
`* Re: TB odrzuca serwer pocztowy
25.10.
 `- Re: TB odrzuca serwer pocztowy
25.10.
* Rantudil forte się pojawił...
25.10.
`* Re: Rantudil forte się pojawił...
26.10.
 `- Re: Rantudil forte się pojawił...
24.10.
o AdS ?
24.10.
* Piascledine co przeoczyem ?
24.10.
`* Re: Piascledine coś przeoczyłem ?
24.10.
 `- Re: Piascledine coś przeoczyłem ?
24.10.
* 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
+* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
25.10.
|+- Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
|+* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
||`* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
26.10.
|| `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
26.10.
||  `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
26.10.
||   `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
26.10.
||    `- Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
|`- Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
+* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
|`* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
| `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
|  `- Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
`* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
 `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
  `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
   `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
    `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
     `* Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
24.10.
      `- Re: 12 listopada dniem wolnym dla aptek?
23.10.
* Brawo związki zawodowe..
24.10.
`* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
 `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
  `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
   `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    +* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    |+* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    ||`* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    || +* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    || |`* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    || | `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    || |  `- Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    || `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    ||  `* Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    ||   `- Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    |`- Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    +- Re: Brawo związki zawodowe..
24.10.
    `- Re: Brawo zwizki zawodowe..
23.10.
* Zakaz reklamy aptek , podobno obowiązuje od 6 lat ?= =?UTF-8?B?PyA7LSk
23.10.
`* Re: Zakaz reklamy aptek , podobn o obowiązuje od 6 lat ? ;-)
23.10.
 `* Re: Zakaz reklamy aptek , podobn o obowiązuje od 6 lat ? ;-)
23.10.
  `* Re: Zakaz reklamy aptek , podobno obowiązuje od 6 ?= =?UTF-8?B?bGF0ID8gOy0p
23.10.
   `* Re: Zakaz reklamy aptek , podobn o obowiązuje od 6 lat ? ;-)
23.10.
    `- Re: Zakaz reklamy aptek , podobno obowiązuje od 6 ?= =?UTF-8?B?bGF0ID8gOy0p
23.10.
* Tak jako wyszo
25.10.
+- Re: Tak jako wyszo
23.10.
`* Re: Tak jako wyszo
23.10.
 `* Re: Tak jakoś wyszło
24.10.
  `* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   +* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   |`* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   | `* Re: Tak jako wyszo
25.10.
   |  `- Re: Tak jako wyszo
24.10.
   +- Re: Tak jako wyszo
24.10.
   +* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   |`* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   | `* Re: Tak jako wyszo
24.10.
   |  `- Re: Tak jako wyszo
24.10.
   `* Re: Tak jako wyszo
25.10.
    `- Re: Tak jako wyszo
23.10.
* opony zimowe
23.10.
+- Re: opony zimowe
23.10.
+- Re: opony zimowe
23.10.
`* Re: opony zimowe
23.10.
 `* Re: opony zimowe
23.10.
  `* Re: opony zimowe
23.10.
   +- Re: opony zimowe
23.10.
   `- Re: opony zimowe
22.10.
* Kto?
23.10.
`* Re: Kto?
23.10.
 `* Re: Kto?
23.10.
  `* Re: Kto?
23.10.
   `* Re: Kto?
23.10.
    +* Re: Kto?
23.10.
    |+* Re: Kto?
23.10.
    ||`* Re: Kto?
23.10.
    || `- Re: Kto?
23.10.
    |`* Re: Kto?
23.10.
    | `* Re: Kto?
23.10.
    |  `* Re: Kto?
23.10.
    |   `- Re: Kto?
23.10.
    `* Re: Kto?
23.10.
     `* Re: Kto?
23.10.
      `* Re: Kto?
23.10.
       +* Re: Kto?
23.10.
       |`- Re: Kto?
23.10.
       `* Re: Kto?
23.10.
        `- Re: Kto?
22.10.
* Rejestracja na P1
22.10.
`* Re: Rejestracja na P1
23.10.
 `* Re: Rejestracja na P1
23.10.
  `- Re: Rejestracja na P1
22.10.
* Jak działa dzisiejsza AdA i 1%.
22.10.
`- Re: Jak działa dzisiejsza AdA i 1%.
22.10.
* wybory
23.10.
+* Re: wybory
23.10.
|`- Re: wybory
22.10.
`* Re: wybory
22.10.
 `* Re: wybory
22.10.
  `* Re: wybory
22.10.
   `* Re: wybory
23.10.
    `* Re: wybory
23.10.
     `- Re: wybory
21.10.
* Symbol.
22.10.
+* Re: Symbol.
22.10.
|+* Re: Symbol.
22.10.
||`- Re: Symbol.
22.10.
|+- Re: Symbol.
22.10.
|`- Re: Symbol.
22.10.
+- Re: Symbol.
22.10.
+* Re: Symbol.
22.10.
|`* Re: Symbol.
22.10.
| +* Re: Symbol.
22.10.
| |`* Re: Symbol.
22.10.
| | `* Re: Symbol.
22.10.
| |  `* Re: Symbol.
22.10.
| |   +* Re: Symbol.
22.10.
| |   |+* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||`* Re: Symbol.
22.10.
| |   || `* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||  `* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||   `* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    +* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    |`* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    | `- Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    +* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    |`* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    | `* Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |  `* Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |   +* Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |   |`- Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |   +* Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |   |`- Re: Symbol.
23.10.
| |   ||    |   `- Re: Symbol.
22.10.
| |   ||    `* Re: Symbol.
22.10.
| |   ||     `- Re: Symbol.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

   
Add to My Google
My yahoo !
Add to Netvibes