Home | 1001portails | 1001annonces

31655 messages no.fag.jus Diskusjoner omkring rett, rettspleie og rettsvesen.
20725 messages no.fag.spraak.diverse Om språk.
19700 messages no.fag.psykologi.generell Psykologi: forsking, utøvelse, alternativ.
18095 messages no.fag.medisin.diverse Diskusjon om medisin, helse og beslektede emner.
13140 messages no.fag.diverse Diskusjoner rundt ulike fag og vitenskaper.
5416 messages no.fag.filosofi Diskusjonsforum for allverdens filosofiske tema.
3731 messages no.fag.jus.it En gruppe for IT-relaterte juridiske problemstillinger.
3047 messages no.fag.landbruk Forum for alt innen temaene landbruk og primærnæringer.
2643 messages no.fag.spraak.strid Om og med språkstrid og nærskylde emne.
2071 messages no.fag.kjemi Tekniske og vitenskaplige diskusjoner om kjemi.
1035 messages no.fag.typografi Typografisk praksis, estetikk og erfaringer.
1001 messages no.fag.spraak.fagord Om fagterminologi på norsk.
691 messages no.fag.samfunnsvitenskap Samfunnsvitenskapelige diskusjoner.
264 messages no.fag.sjukepleie Et forum for diskusjon av sykepleiefaglige tema.